403 poze   73885 vizite

cRegulamentul Registrului Genealogic la Iepuri de Rasa 2013
Albumul selectat nu contine nici o poza.Comentarii album • 2
ClubIepuriGalati 18 februarie 2013  
********************************************************************************************************
REGULAMENTUL REGISTRULUI GENEALOGIC la iepuri de rasă al U.G.C.P.P.A.M. România

Aprobat în sedința Comisiei SECȚIUNII CRESCĂTORILOR DE IEPURI A U.G.C.P.P.A.M. ROMÂNIA din 19.01.2013 la Cluj
______________________________________________________________________________________________________________________

Regulamentul Registrului Genealogic
la iepuri de rasă al U.G.C.P.P.A.M. România

1. Registrul Genealogic al U.G.C.P.P.A.M. România

1.1 Registrul Genealogic al U.G.C.P.P.A.M. România reprezintă Registrul de evidență centralizată al iepurilor de rasă și este format din evidențele însumate ale registrelor genealogice ale asociațiilor și cluburilor componente ale U.G.C.P.P.A.M. România din anul respectiv .
1.2 În acest sens responsabilii registrelor genealogice vor transmite în perioada februarie – martie a anului următor, responsabilului registrului genealogic al Uniunii, evidențele cu iepurii înregistrați în anul anterior, tatuați și certificați conform prezentului regulament.
1.3 Registrul Genealogic al Uniunii este ținut de către responsabilul registrului genealogic al Uniunii, membru component al Comisiei secțiunii crescătorilor de iepuri a Uniunii.
1.4 Responsabilii registrelor genealogice ai asociațiilor, vor face comandă pentru certificate de origine pentru iepuri și registre genealogice pentru anul în curs, către Uniune, la responsabilul registrului genealogic al Uniunii în perioada februarie-martie a fiecărui an.
1.5 Prețul certificatului de origine se stabilește în fiecare an așa cum se stabilește și pentru inelele de porumbei și găini, în funcție de prețul de cost pentru hârtie și tipărire .

2 . Certificatul de origine pentru iepuri de rasă al UGC.P.P.A.M. România

2.1. U.G.C.P.P. A.M. România pune la dispoziția asociațiilor și cluburilor componente, certificatul de origine pentru iepuri de rasă.
2.2. Certificatul de origine pentru iepuri de rasă al U.G.C.P.P.A.M. România reprezintă un model unic de certificat de origine la nivelul Uniunii. Certificatul de origine este personalizat cu denumirea fiecărei asociații sau club membru al Uniunii.
Certificatele de origine sunt înseriate și numerotate, și cu data emiterii, pentru o bună evidență și control la nivelul Uniunii.
2.3. Certificatul de origine pentru iepuri de rasă al U.G.C.P.P.A.M. România reprezintă corespondentul inelului de identificare pentru porumbei sau pentru găini, ce sunt distribuite de către U.G.C.P.P.A.M. România.
2.4. Asociațiile și cluburile componente ale U.G.C.P.P.A.M.România, vor face comenzi pentru aceste certificate de origine pentru iepuri prin responsabilii de registre genealogice la responsabilul registrului genealogic al U.G.C.P.P.A.M. România în perioada februarie – martie, a fiecărui an .
2.5. Certificatul de origine pentru iepuri de rasă reprezintă actul de identitate pentru iepurele respectiv.
Certificatul de origine este indispensabil pentru participarea la expoziții, el atestă proprietarul iepurelui, înregistrarea în registrul genealogic al clubului de unde a primit datele de tatuaj, apartenența proprietarului la o asociație de crescători. Un iepure neînsoțit de certificatul de origine nu poate fi recunoscut ca aparținând cuiva, ci numai pe baza certificatului de origine iepurele este recunoscut ca fiind în regulă, se poate identifica, mai ales la expoziții, dar și în schimburile dintre crescători.
2.6. Certificatele de origine atestă originea și genealogia iepurelui, iar prin rubricile de la mijloc pe care le conține în interior atestă ascendența și chiar valoarea genetică dacă părinții sau bunicii au avut performațe în competiții.
2.7. Certificatele de origine pentru iepuri fiind emise de U.G.C.P.P.A.M. România atestă următoarele :
a) Asociația emitentă și forurile tutelare – U.G.C.P.P.AM. România și Ententee Europeenne ;
b) Rasa și varietatea de culoare căreia îi aparține;
c) Identitatea iepurelui și zona de rezidență, prin tatuaj pe ambele urechi ;
d) Proprietarul iepurelui (crescătoria unde s-a născut), și adresa lui.
e) Ascendența pe linie paternă și maternă, dacă se cunosc înrudirile și valoarea genetică dacă părinții sau bunicii au avut performațe în competiții;
f) Expertiza sanitară - doar pentru vaccinari- cu parafa și semnătura doctorului veterinar
g) Performațele iepurelui înregistrate la participarea la expoziții atestată tot de responsabilul registrului genealogic și ștampila asociației sau clubului .

2.8. Membrii crescători de iepuri ai U.G.C.P.P.A.M. România trebuie să-și înregistreze, tatueze și să -și certifice iepurii de rasă cu certificate de origine. În acest sens toate asociațiile și cluburile vor face demersuri pentru respectarea prevederilor prezentului regulament.

3. Responsabilul Registrului Genealogic al U.G.C.P.P.A.M. România – atribuții

3.1. Responsabilul Registrului Genealogic al U.G.C.P.P.A.M. România coordonează activitatea asociațiilor și cluburilor componente ale Uniunii, de înregistrare, tatuare și certificare a iepurilor de rasă. În acest sens stabilește comunicarea și colaborează cu reprezentanții cluburilor, cu responsabilii secțiunilor de iepuri și cu responsabilii registrelor genealogice ai cluburilor.
3.2. Responsabilul registrului genealogic al Uniunii pune la dispoziția asociațiilor și cluburilor, Certificatele de origine în Model Unic pe Uniune, pentru iepurii de rasă, pe bază de comandă, contra cost, la începutul fiecărui an, începând cu luna februarie.
Contribuția corespondentă ce se varsă Uniunii pentru înregistrarea și certificarea unui iepure de rasă este de 1 leu pentru fiecare exemplar. Comenzi ulterioare se pot face pe întreg parcusul anului. Taxele de expediere a certificatelor de origine sunt achitate de către cluburi.
Responsabilul registrului genealogic al Uniunii strânge banii pentru aceste certificate de origine de la toate asociațiile și cluburile Uniunii.
3.3. Responsabilul registrului genealogic al Uniunii are dreptul de a controla certificatele de origine ale iepurilor participanți la expoziția națională a Uniunii, sau la oricare altă expoziție a asociațiilor și cluburilor U.G.C.P.P.A.M.România .
Controlul certificatelor de origine este făcut și de comisia de recepție a animalelor la fiecare expoziție, care verifică toate vizele de pe certificatele de origine. Constatarea de nereguli privind înscrisurile în certificatul de origine, sau inexistența acestuia, atrage după sine excluderea iepurelui respectiv din concurs, iepurele poate rămâne în expoziție, doar cu titlul de prezentare, dacă nu prezintă semne evidente de boală .
3.4 Responsabilul registrului genealogic al Uniunii recepționează toate evidențele registrelor genealogice de la asociații și cluburi, transmise de asociații, prin reprezentanții săi, în format electronic sau pe hârtie, și întocmește o situație centralizată la nivelul Uniunii pe rase și varietăți de culore, pentru anul respectiv, pe care o va expune în Adunarea Generală și pe care o va arhiva.
3.5 Responsabilul registrului genealogic al Uniunii poate cere și alte situații privind evidența efectivelor de iepuri de la reprezentații asociațiilor sau cluburilor Uniunii.
3.6 Responsabilul registrului genealogic al Uniunii poate solicita responsabililor registrelor genealogice ale asociațiilor și cluburilor, situațiile cu iepurii înregistrați până în acel moment, în orice perioadă a anului și poate face recomandări în privința respectării prezentului regulament.
3.7. Responsabilul registrului genealogic al Uniunii atestă prin ștampilă și semnătură, pe certificatul de origine al iepurilor participanți la expoziția națională, la rubrica special destinată pe spatele certificatului de origine, performanța obținută de iepurele expus, conform fișelor de arbitraj, la cererea proprietarilor iepurilor.4. Registrele genealogice ale asociațiilor și cluburilor U.G.C.P.P.A.M. România

4.1. În registrul genealogic al fiecărei asociații sau club component al Uniunii este ținută evidența iepurilor de rasă din zona, județul sau orașul respectiv, pe care membrii acelei organizații îi posedă.
4.2. Înscrisurile în acest registru genealogic se fac numai pe baza de documente, adică pe baza certificatelor de montă întocmite de către proprietarii iepurilor, cu ocazia montelor și fătărilor ce au loc în crescătoriile proprii de iepuri. Certificatele de montă se transmit pe hârtie sau în format electronic responsabililor de registru genealogic ai respectivelor organizații.
4.3. Registrul genealogic al fiecărei organizații se ține anual de către responsabilii desemnați de asociații sau cluburi - după trecerea unui an, se întocmește un alt registru pentru anul următor, unde vor fi înscrise de la început cu numere de înregistrare animalele ce se vor naște în anul respectiv.
4.4 În cadrul clubului se desemnează un responsabil cu registrul genealogic, care răspunde de realizarea corectă a înscrisurilor în acest registru. De obicei asociațiile și cluburile vor ține cont de recomandarea Uniunii ca președinții secțiunilor crescătorilor de iepuri de la cluburi să țină și evidența registrului genealogic, pentru o bună comunicare cu membrii crescători.
4.5. Acolo unde numărul membrilor crescători de iepuri este mare, asociațiile își pot organiza activitatea de înregistrare și de tatuare a iepurilor de rasă prin desemnarea mai multor responsabili de registru și maeștri de tatuaj dacă acest lucru se impune pentru buna funcționare a acestei activități cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

5. Reguli pentru înregistrarea, tatuarea și certificarea iepurilor de rasă

5.1. Înregistrările în registrul genealogic se fac numai pe baza certificatelor de montă întocmite de către proprietarii iepurilor, cu ocazia montelor și fătărilor ce au loc în crescătoriile proprii de iepuri. Certificatele de montă se transmit pe hârtie sau în format electronic responsabililor de registru genealogic ai respectivelor organizații.
5.2. Responsabilii registrelor înregistreză datele puilor în registrele genealogice și notează în certificatele de montă datele cu care urmează a fi tatuați iepurii de către maeștrii de tatuaj sau de către crescătorii înșiși .
5.3. Pe baza datelor din certificatele de montă înregistrate de responsabilii de registre, se fac tatuările puilor de iepure, de obicei la vârsta de 2 luni pentru rasele mari, și de 3 luni pentru rasele mijlocii și mici, după ce urechile oferă spațiu suficient pentru executarea unui tatuaj estetic.
5.4. Evidența în registrele genealogice se ține pe rase și pe varietăți de culoare în cadrul raselor.
În registrul genealogic se înscriu următoarele date :
a) numărul curent de înregistrare – din cadrul rasei respective și a varietății de culoare respective - acest număr este cel ce se tatuează pe urechea dreaptă a iepurelui după RO – ce specifică România, adică țara de origine a iepurelui .
b) tatuajul urechii drepte - care e format din RO ( România) urmat de numărul curent de înregistrare din registrul genealogic ( punctul a) ; de exemplu RO 273.
c) tatuajul urechii stângi - format din inițialele județului sau localității de rezidență a iepurelui respectiv, acolo unde el s-a născut - urmat de luna și anul nașterii iepurelui în cifre - de exemplu : - GL 2 1 ( Galați - februarie 2011) - se înscriu ( tatuează) ultimele cifre din lună și din an cu excepția lunilor noiembrie și decembrie, care se vor înregistra 11,12, pentru a nu fi confundate cu ianuarie și februarie . Luna octombrie se înregistrează cu 0.
d) data nașterii – se ia din certificatul de montă ;
e) sexul iepurelui – se ia din certificatul de montă ;
f) numele și prenumele crescătorului ( de obicei proprietarul iepurelui ).
g) datele tatălui și mamei iepurelui - adică tatuajele lor pentru ambele urechi luate din certificatul de montă - și rezultatele acestora în expoziții, dacă este cazul .
5.5. Aceste date sunt trecute în registrul genealogic, după ce responsabilul registrului primește de la crescător certificatul de montă din care stochează o copie în arhihă după înregistrare .

5.6. În cazul existenței mai multor asociații afiliate Uniunii în același județ, tatuarea se face tot cu inițialele județului respectiv, diferențierea făcându-se pe certificatele de origine, model unic, prin personalizarea cu numele asociației, a seriei și numărului de certificat, și a datei emiterii certificatului ; excepție fac cluburile din Lugoj și Sânnicolau care prin tradiție, au tatuat cu inițialele LG și SN.
5.7. Tatuarea iepurilor de rasă se poate face de către maestrul de tatuaj care efectuează tatuarea practică a puilor, pentru care va fi onorat de crescătorul respectiv cu un onorariu, pentru executarea lucrării, de obicei 3- 4 lei / iepure tatuat și eventual pentru deplasare dacă este cazul.
Acestă taxă de tatuaj, nu se va confunda cu costul de 1 leu/ exemplar, ce o plătește fiecare crescător la Uniune, pentru înregistrarea și certificarea iepurilor de rasă efectuată de către responsabilii de registre genealogice, în schimbul căreia primește și certificatul de origine pentru 1 iepure.
5.8. Maestrul de tatuaj va tatua numai iepurii de rasă pură, iar dacă constată neconcordanțe sau iepuri indemni da a fi tatuați nu îi va tatua .
5.9. Tatuarea puilor de iepure se poate efectua și de către crescătorii înșiși, pe propria răspundere, fiindcă sunt mulți crescători care posedă clește de tatuat, cu asumarea răspunderii că vor tatua numai iepurii de rasă pură obținuți în crescătorie și cu respectarea prevederilor acestui regulament privind înregistrarea, tatuarea și certificarea cu certificate de origine.

6. Atribuțiile responsabililor de registre genealogice ale asociațiilor și cluburilor U.G.C.P.P.A.M. România

6.1. Responsabilii registrelor genealogice și/sau maeștrii de tatuaj ai asociațiilor și cluburilor vor fi aleși sau numiți din rândul celor mai de seamă crescători ai Uniunii, cu abilități de organizare și gestionare a activității de înregistrare, tatuare și certificare a iepurilor de rasă .
Recomandarea Uniunii, este ca președinții de asociații să numească oameni destoinici, disponibili pentru a afecta timp în această activitate, care au abilități de comunicare și cunoștințe în lucrul pe calculator. Totodată candidații trebuie să fie un exemplu în participarea cu iepuri la competiții, pentru ceilalți membri ai asociațiilor din care fac parte.
6.2. Responsabilii registrelor genealogice ai asociațiilor și cluburilor componente ale U.G.C.P.P.A.M. România au obligația de a face înscrisurile și a ține evidența crescătorilor și a iepurilor tatuați în cadrul organizațiilor lor în registrele genealogice.
6.3. Responsabilii registrelor genealogice ai asociațiilor, vor face comandă pentru certificate de origine pentru iepuri și registre genealogice pentru anul în curs, către Uniune, la responsabilul registrului genealogic al Uniunii în perioada februarie-martie a fiecărui an. Responsabilitatea plății contribuțiilor pentru iepurii înregistrați și certificați revine tuturor asociațiilor membre ale U.G.C.P.P.A.M. România care au înregistrați iepuri de rasă.
6.4. Responsabilii registrelor genealogice ai asociațiilor și cluburilor componente ale U.G.C.P.P.A.M. România comunică în format electronic sau pe hârtie, la sfârșitul fiecărui an de înregistrări, în perioada februarie – martie a anului următor, situația evidențelor iepurilor înregistrați, tatuați și certificați, responsabilului registrului genealogic al U.G.C.P.P.A.M. România.
6.5. Responsabilii registrelor genealogice au datoria de a explica și implementa în rândul membrilor crescători de iepuri ai organizațiilor proprii, prevederile prezentului regulament al U.G.C.P.P.A.M. România, și de a participa la sedința lărgită a Comisiei Secțiunii de iepuri de la Adunarea Generală a Uniunii din luna martie a fiecărui an.
6.7. Responsabilii registrelor genealogice ai asociațiilor pot atesta prin semnătură și ștampila rotundă a organizației din care fac parte, pe certificatul de origine al iepurilor participanți la expozițiile organizate de propriul club, la rubrica special destinată, pe spatele certificatului de origine, performanța obținută de iepurele expus, conform fișelor de arbitraj, la cererea proprietarilor iepurilor.
6.8. Responsabilii registrelor genealogice ai asociațiilor, pot controla la expozițiile organizate de propria organizație certificatele de origine ale iepurilor participanți la această expoziție, la fel cum comisia de recepție a animalelor este îndreptățită să verifice datele de identificare a animalelor și starea sănătății lor.

6.9. Responsabilii registrelor genealogice au îndatorirea de a comunica eficient cu Responsabilul Registrului Genealogic al U.G.C.P.P.A.M. România, și de a transmite situațiile menționate mai sus, de a face comenzi din timp pentru certificatele de origine pentru iepuri de rasă, pe baza estimărilor sau ceririlor venite din partea membrilor organizațiilor din care fac parte.
7. Dispoziții finale și sancțiuni

7.1. Prezentul regulament al registrului genealogic fost aprobat de Comisia de conducere a secțiunii crescătorilor de iepuri în sedința din 19 ianuarie 2013, cu prilejul Expoziției Naționale a U.G.C.P.P.A.M. România de la Cluj.

7.2. Toate asociațiile și cluburile membre ale U.G.C.P.P.A.M. România vor respecta prevederile acestui regulament .

7.3 Sancțiuni asupra cluburilor se referă la situațiile în care nu au fost transmise către responsabilul registrului genealogic al UNIUNII, a situațiilor iepurilor înregistrați și certificați și nu au fost achitate taxele pentru înregistrarea și certificarea iepurilor . În acest sens cluburile nu vor mai putea expune animale în expoziții și nu vor mai avea drept de vot la Adunarea Generală a Uniunii, până nu se realizează îndatoririle prezentate mai sus.

7.4. Sancțiuni asupra crescătorilor se referă la situațiile în care datorită neglijenței, nu prezintă certificatele de origine la controlul efectuat de către resposponsabilul registrului genealogic al Uniunii cu prilejul expozițiilor, la controlul efectuat de responsabilii de registre în cadrul expozițiilor de club, sau la cerința comisiilor de recepție atunci când participă la expoziții.
Neprezentarea certificatelor de origine, precum și înregistrarea greșită a unor date, sau inexisistența vizelor pentru vaccinarea iepurilor, constituie motive pentru excluderea iepurilor din concurs. Animalele pot rămâne în expoziție doar cu aprobarea comisiei de recepție, sub titlul de prezentare. Animalele bolnave nu vor participa în concurs și nu vor rămâne în expoziție, vor fi expediate la camera de carantină .

7.5. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, poate fi sancționată conform prevederilor acestui Regulament al Registrului Genealogic pentru al U.G.C.P.P.A.M. România sau Statutului U.G.C.P.P.A.M. România, prin sesizarea conducerilor comisiilor de activități pe domenii, respectiv a comisiei secțiunii de iepuri, a comisiei de etică și disciplină, și a comisiei de arbitri ai U.G.C.P.P.A.M. România, a prezidiului U.G.C.P.P.A.M. România și a Președintelui U.G.C.P.P.A.M. România.

_______________________________________________________________________________________________________________***************************************************************************************************
Raportează
dieter 5 august 2012  
Mult succes !
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.